Home Contact Us Partners
       
Follow Us on
Program Schedule
I.S.T.
PROGRAMME
12:00 3:55 Paras Parivar
3:55 4:15 Disha News
4:15 6:20 Live Beni Saheb
6:20 6:40 Radha Swami Ji
6:40 7:10 Bhoomananda Ji
7:10 7:30 P.P.Sudhanshu Ji Maharaj
7:30 7:50 Swami Krishnayan Ji
7:50 8:15 Kumar Swami JI
8:15 8:35 Ramkripal Ji
8:35 8:55 Sidhiashram
8:55 9:25 Pt. Rajenderan Krishnan
9:25 9:40 Disha News
9:40 10:00 Vihangam Yog
10:00 10:15 Telemart- TVC- Jai Mahakal
10:15 10:45 Ramcharit Manash(Vijay Kaushal JI)
10:45 11:00 Telemart- TVC-Jai Mahakal
11:00 11:30 Bhagya uday(Sandeep Sharma)
11:30 11:45 Disha Bhajan
11:45 12:00 Telemart- TVC-Jai Mahakal
12:00 12:30 Astro Mantra
12:30 13:00 Vinod Shashrti Ji
13:00 13:30 Dr. Archika Didi Ji
13:30 14:00 Pt. Rajenderan Krishnan
14:00 14:20 Umakantanand Ji
14:20 14:25 Documentry Maharaj Ji
14:25 14:40 Telemart- TVC-Jai Mahakal
14:40 15:00 Dr. Gaurav Ji
15:00 15:30 Anil Banshal Ji
15:30 16:00 Disha Yatra
16:00 16:30 Dr. Archika Didi Ji
16:30 17:00 Ramcharit Manash(Vijay Kaushal JI)
17:00 17:30 Nadi Baid
17:30 18:00 Dr. Archika Didi Ji
18:00 18:30 Bharat Bhooshan Ji
18:30 19:00 Disha Yatra
19:00 19:20 Dr. Archika Didi Ji
19:20 19:40 Dr. Archika Didi Ji
19:40 20:00 Parash Parivar
20:00 20:30 Trilochan Das
20:30 20:40 Documentry(V.J.M.)
20:40 21:00 Sahib Bandgi
21:00 21:10 Disha News
21:10 21:30 Divya Jyoti
21:30 21:55 Paramhans Daati Ji
21:55 22:20 Dwarkesh Lal Ji
22:20 22:50 Ambrish Ji
22:50 23:05 Chitra Vichitra
23:05 23:30 Documentry(V.J.M.)
23:30 12:00 Jyotish Darpan Live
 
Content copyright 2013. Disha TV. All rights reserved.