Home Enquiry Form Contact Us Partners
       
Follow Us on
Program Schedule For 3rd September 2014
PROGRAMME DURATION
12:05 D-Live Dilli Ka Raja 0.55
1:00 D-Live Dilli Ka Raja 0.30
1:30 D-Live Dilli Ka Raja 0.60
2:30 D-Live Dilli Ka Raja 0.60
3:30 D-Live Dilli Ka Raja 0.40
4:10 Mangla Arti(ISKCON Vrindavan) 0.20
4:30 Kaushik JI 0.30
5:00 Yog Avam Ayurved 0.25
5:25 Lal Ji Maharaj 0.20
5:45 Subh Samachar 0.05
5:50 Brahma Kumaris 0.25
6:15 Radha Swami 0.20
6:35 Bhoomanand Ji 0.30
7:05 Param Pujya Sri Sudhanshu ji Maharaj 0.20
7:25 Sahib Bandagi 0.20
7:45 Kumar Swami JI 0.25
8:10 Baba Karmyogi JI 0.20
8:30 Ramkripal Ji 0.20
8:50 Rog Mukt Abhiyan 0.25
9:15 Krishna Maa 0.20
9:35 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.25
10:00 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.25
10:25 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.30
10:55 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.20
11:15 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.30
11:45 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.20
12:05 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.25
12:30 Live Radhamohan Ji(Ayodhya) 0.15
12:45 D-Live Balbhacharya Ji 0.15
13:00 D-Live Balbhacharya Ji 0.60
14:00 D-Live Balbhacharya Ji 0.60
15:00 D-Live Balbhacharya Ji 0.45
15:45 Live Rambhdracharya Ji 0.15
16:00 Live Rambhdracharya Ji 0.60
17:00 Live Rambhdracharya Ji 0.30
17:30 Live Rambhdracharya Ji 0.30
18:00 Live Rambhdracharya Ji 0.60
19:00 Rog Mukt Abhiyan 0.25
19:25 Chole Wale Hanuman Ji 0.25
19:50 G.D.Vashisht 0.25
20:15 Rog Mukt Abhiyan 0.25
20:40 Man Mandir 0.20
21:00 Divya Jyoti 0.20
21:20 Inderdev Ji 0.20
21:40 Sheel Navyogender 0.20
22:00 Shiv Yog 0.20
22:20 Sant Sammelan 0.18
22:35 Acharya Rakesh Ji 0.25
23:00 Kumar Swami JI 0.25
23:25 D-Live Dilli Ka Raja 0.20
23:45 D-Live Dilli Ka Raja 0.20
 
Content copyright 2013. Disha TV. All rights reserved.