Home Enquiry Form Contact Us Partners
       
Follow Us on
Program Schedule For 31st October 2014
PROGRAMME DURATION
12:05 Vinay Bajrangi Ji 0.55
1:00 Acharya Rakesh Ji 1.80
4:00 Krishna Kishori Ji 0.30
4:30 Mangla Aarti 0.20
4:50 Amrit Vani 0.05
4:55 Subh Samachar 0.05
5:00 Ramesh Bhai Ozza 0.25
5:25 Lal Ji Maharaj 0.25
5:50 Brahma Kumaris 0.25
6:15 Radha Swami 0.20
6:35 Bhoomanand Ji 0.30
7:05 Sudhanshu Ji 0.20
7:25 Sahib Bandagi 0.20
7:45 Kumar Swami JI 0.25
8:10 Baba Karmyogi JI 0.20
8:30 Ramkripal Ji 0.20
8:50 Rog Mukt Abhiyan 0.25
9:15 Balbhacharya Ji 0.20
9:35 Hanuman Chalish Yantra 0.25
10:00 TVC Bhagya Darpan 0.25
10:25 Hanuman Chalish Yantra 0.25
10:50 Snyasi Clinic 0.30
11:20 Go Addiction 0.25
11:45 Dr.Anil Banshal Ji 0.20
12:05 Rog Mukt Abhiyan 0.25
12:30 Hanuman Chalish Yantra 0.25
12:55 Jeena Sheekho 0.05
13:00 Live Shri Jay Prakash Shahstri 0.35
13:35 Live Shri Jay Prakash Shahstri 0.05
13:40 Live Shri Jay Prakash Shahstri 0.25
14:05 Live Shri Jay Prakash Shahstri 0.25
14:30 Live Shri Jay Prakash Shahstri 0.30
15:00 Jeena Sheekho 0.60
16:00 Live Vishatmanand Ji 0.60
17:00 Live Vishatmanand Ji 0.60
18:00 Live Vishatmanand Ji 0.40
18:40 Live Vishatmanand Ji 0.20
19:00 Rog Mukt Abhiyan 0.25
19:25 Hanuman Chalish Yantra 0.25
19:50 G.D.Vashisht 0.25
20:15 Rog Mukt Abhiyan 0.25
20:40 Man Mandir 0.20
21:00 Ad Pathmeda 0.05
21:05 Divya Jyoti 0.20
21:25 Inderdev Ji 0.20
21:45 Sheel Navyogender 0.20
22:05 Shiv Yog 0.20
22:25 Acharya Rakesh Ji 0.25
22:50 Anandgiri Ji Kailash Mansarowar Yatra 0.10
23:00 Kumar Swami JI 0.25
23:25 Sai Vaidik Dham 0.20
23:45 Disha News 0.20
 
Content copyright 2013. Disha TV. All rights reserved.